"MIEJSCE - TOŻSAMOŚĆ - ARCHITEKTURA"
 
    Nasza architektura jest interdyscyplinarną wypowiedzią na temat danego miejsca. Musi stanowić próbę rozwiązania najważniejszych problemów przestrzennych, ale jej rola powinna wykraczać zdecydowanie dalej. W tym rozumieniu "fasada" architektury może być najważniejszym elementem w przestrzeni, będąc najbardziej widocznym znakiem, identyfikującym ludzi i miejsca. Podejmujemy zatem próbę stworzenia tożsamości miejsc.
 
W tym kontekście najważniejsze jest wyrażanie poprzez formę różnych myśli w różnych środowiskach. Zrozumienie otoczenia stanowi dla nas punkt wyjściowy do pełnego procesu projektowego, w którym biorą udział wszyscy członkowie naszego zespołu. Staramy się uchwycić tożsamość architektury poprzez zrozumienie zastanego kontekstu a jednocześnie przekazać jej znamiona, które będą kluczem do zrozumienia historii miejsca w przyszłości.
 
Formy architektoniczne to obrazy przedstawiające najważniejsze cechy społeczne, kulturowe oraz historyczne dzisiejszego świata. Sprawnie oddające tożsamość w ramach nakreślonych przez miejsca, których dotyczą. 
 

 

 

© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com