4 5

Zespół Szkolny w Kórniku

Inwestor: Gmina Kórnik
Lokalizacja: Kórnik
Powierzchnia zabudowy: 9 666 m²
Powierzchnia użytkowa: 10 900 m²


Opis:
Projektowany zespół zabudowy edukacyjnej obejmuje szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole wraz ze żłobkiem. Ideą projektowanego kompleksu było wkomponowanie wielkopowierzchniowej kubatury w zabudowę o charakterze wiejskim, który wpisywałby się w kontekst przestrzenny miejsca. Dzięki rozczłonkowanej i rozrzeźbionej kubaturze uzyskanej w wyniku różnorodnego układu kalenicy dachów spadzistych, różnicy wysokości budynków oraz przestrzeni wewnętrznych „podwórzy”, kompleks nawiązuje do istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, jednocześnie dając dowolność w kształtowaniu całego założenia. Prosty i funkcjonalny układ, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów połączonych z tradycyjnymi rozwiązaniami tworzy zabudowę przyjazną dla otaczającej zabudowy wolno stojacej. Funkcję podzielono na poszczególne poziomy kształcenia, z odrębnymi wejściami do każdego z nich. Otwartość funkcji i dostępność takich obiektów jak biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna z trybuną czy też boiska sportowe, przysłuży się dodatkowo integracji mieszkańców pobliskich terenów, podnosząc tym samym jakość życia społeczności wsi.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com