Szpital Powiatowy w Tucholi

Inwestor: NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi sp. z.o.o
Lokalizacja: Tochola
Powierzchnia użytkowa: 5 050 m²


Opis:
Program obejmuje przebudowę części istniejącej oraz zaprojektowanie nowych obiektów. W ramach programu funkcjonalno-użytkowego zaprojektowano następujące jednostki i oddziały szpitalne: Oddział Przyjęć i Pomocy Doraźnej, Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Położnictwa, Zespół Porodowy, Oddział Dziecięcy, Blok operacyjny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej, Oddział Ginekologii, Oddział Internistyczny z opieką kardiologiczną, Oddział Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analityki Ogólnej, Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych. Ponadto kuchnia kateringowa, magazyn apteczny, pomieszczenia pracownicze, magazynowe, dezynfekcyjne i techniczne. W ramach opracowania wykonano projekt technologii medycznej i instalacji gazów medycznych. Z uwagi na lokalizację obiektu w obrębie strefy konserwatorskiej, dokumentacja jego rozbudowy została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com