Sąd Rejonowy w Siedlcach

Inwestor: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Lokalizacja: Siedlce
Powierzchnia użytkowa: 7 400 m²


Opis:
Tematem opracowania jest budynek administracyjny, będący siedzibą Sądu Rejonowego w Siedlcach. Zespół Sądu postanowiono podzielić na kilka rozczłonkowanych brył wpisując się w kontekst urbanistyczny.
Zaproponowano wyraźny podział przestrzeni otwartych - dostępnych dla interesantów, oraz zamkniętych - dostępnych dla pracowników sądu. Interesanci poruszają się po parterze, pracownicy na piętrach. Kładki łączące budynki biurowe na pierwszym piętrze służą komunikacji pracowników bez dostępu dla interesantów.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com