UM3 UM1 UM4 UM5

Rozbudowa Budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Lokalizacja: Toruń
Powierzchnia użytkowa: 7890,5m2


Opis:

Przedmiotem opracowania była rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu znajdującego się w strefie śródmiejskiej i stanowiącego dominantę kubaturowo-znaczeniową miasta. Proponowana rozbudowa poparta była dokładnymi analizami otaczającej zabudowy, tak by w sposób harmonijny uzupełnić istniejącą tkankę Starego Miasta, „nie konkurując” z zabytkowym gmachem urzędu. Wypracowano bryłę o charakterze nawiązującym do obecnych realiów architektonicznych, świadomie podejmując próbę połączenia zabudowy we „współczesnym duchu” z historyczną częścią budynku.

Za podstawowe założenie koncepcji przyjęto stworzenie obiektu o bryle nawiązującej i wpisującej się do istniejącej zabytkowej zabudowy, o elewacjach i wnętrzach wykonanych ze szlachetnych materiałów, wyposażony w system instalacji wewnętrznych wykorzystujący nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania. Budynku, który będzie stanowił wizytówkę województwa kujawsko – pomorskiego i podkreślał rangę urzędu, czyniąc go kluczową przestrzenią publiczna w tej części miasta. Podstawę rozbudowanego budynku stanowiła istniejąca horyzontalna bryła, o płaskim dachu, zaakcentowana w narożnikach wyższymi od pozostałej kubatury wieżami klatek schodowych. Projektowane skrzydła ukształtowano tak by zamknąć całą kompozycję tworząc zwartą zabudowę z wewnętrznymi dziedzińcami. Wejścia do projektowanych części podkreślono za pomocą wyróżnionej architektonicznie, zaokrąglonej, współczesnej  formy narożników od strony zielonego terenu Jordanek. Projektowany budynek dzięki zachowaniu historycznych podziałów elewacji i szczególnej dbałości o detal, przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów, stanowi uzupełnienie funkcji obiektu. Zachowawcza i uspokojona forma, stanowi idealne tło dla głównej bryły budynku, wydobywając z całego założenia główne wejście do  gmachu i doskonale wpisując się z przestrzenny kontekst miejsca.

 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com