2 3 1

Projekt budowy dwóch hal handlowo - logistycznych na terenie Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach

Inwestor: Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
Lokalizacja: Bronisze
Powierzchnia użytkowa: 10 900 m²


Opis:
Hale, proponowane jako dwunawowe o 6 m rozstawie ram umożliwiają logistykę produktów przemysłowych jaki świeżych o temperaturze przechowywania od +10C do 60C z tolerancją 10C. Część zarówno jednej jak i drugiej hali zaproponowano przeznaczyć na mroźnie, izolację ścian poszczególnych komór zaproponowano z płyt warstwowych o grubości dostosowanej do temperatury przechowywania, odizolowano termicznie posadzki odpowiednią grubością twardego styropianu. Zaporponowano rozwiązania konstrykcyjne żebletowe (słupy) oraz stalowe (konstrukcja dachu).
W ramach koncepcji opracowano zagospodarowanie terenu oraz układ i obsługę komunikacyjną koncepcyjnych obiektów.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com