Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lokalizacja: Toruń
Powierzchnia zabudowy: 4 950 m²
Powierzchnia użytkowa: 5 400 m²


Opis:
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii pełni funkcję badawczo-naukową i stanowi część kompleksu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt obejmował zaprojektowanie nowego obiektu o powierzchni zabudowy 2 630 m², powierzchni użytkowej 5 137 m² i kubaturze 19 378 m3. W obiekcie będzie zlokalizowanych ponad 80 laboratoriów i pracowni wyposażonych w wysoce specjalistyczne aparatury badawcze.
Laboratoria umożliwiają studentom i doktorantom prowadzenie prac badawczych w dziedzinie fizyki, fizyki technicznej, biotechnologii, biologii, chemii, informatyki i medycyny.
Z uwagi na wielkość i złożoność obiektu (w jednym obiekcie zlokalizowane zostaną laboratoria medyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz pomieszczenia hodowlane) zaprojektowano wysoce wyspecjalizowaną instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, zapewniającą właściwe parametry niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com