Gimnazjum im. M.Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim

Inwestor: Gmina Kalisz Pomorski
Lokalizacja: Kalisz Pomorski
Powierzchnia zabudowy: 2 417 m²
Powierzchnia użytkowa: 3 245 m²


Opis:
Budynek gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim to obiekt wyposażony w 21 sal lekcyjnych z zapleczem, salę biblioteczną (przewidzianą na mediatekę), zaplecze administracyjne, bibliotekę z czytelnią oraz kuchnię wraz ze stołówką. Pomieszczenia rozmieszczono tak, aby możliwe było częściowe udostępnianie szkoły w okresie wakacji letnich / ferii zimowych. Zaprojektowano układ dziedzińcowy niepełny, z klasami rozmieszczonymi po obwodzie (zapewniając im jak najlepsze doświetlenie światłem dziennym), oraz centralnie zlokalizowanymi pomieszczeniami towarzyszącymi i komunikacją. Przestrzenie wspólne charakteryzują się różnorodnością, dzieląc na mniej lub bardziej kameralne (część korytarza służy wyłącznie do komunikacji, inna natomiast stanowi przestrzeń
wypoczynkową).

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


© 2012 Inwestproj - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody i wiedzy autora zabronione design by 3wdt.com